Menu:

Wycieczki

Lipiec

Inwałd-Park miniatur oraz Dinolandia - 24.07.2010

ZWIĄZEK   ZAWODOWY  GÓRNIKÓW  W   POLSCE

Z A P R A S Z A   C Z Ł O N K Ó W  Z W I Ą Z K U  NA  ORGANIZOWANĄ  W   DNIU

  24. 07 .2010 r.

         W Y C I E C Z K Ę   DO

   Inwałdu- Park Miniatur

oraz  Dinolandia

                     

Program wycieczki  przewiduje m. in.:

# zwiedzanie Parku Miniatur,,Świat Marzeń” w  Inwałdzie – Najważniejsze Budowle Świata

 #zwiedzanie  Parku  Dinozaurów w Inwałdzie

 #poczęstunek                

Cena  wycieczki: 35 zł-pracownik

- 25 zł-członek związku  (plus podatek od dofinansowania z ZFŚS)

obejmuje :

#  przewóz autokarem klasy LUX  

#ubezpieczenie  uczestników  wycieczki 

# bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

# koszty poczęstunku

 UWAGA !!! 2-óch pierwszych nowo wstępujących wycieczka GRATIS  

Wyjazd  w  dniu  24.07.2010 r.( sobota godz.8.oo z  placu  obok  kościoła Św.Jacka    

Powrót 24.07.2010 r.w godzinach popołudniowych        

    Informacje  i  zapisy w  siedzibie  Związku   tel.5462 lub 5659

                  Ilość    miejsc ograniczona !!!

----------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej wycieczki Tutaj