Menu:

Kontakt

ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE Zarząd Międzyzakładowy Ruch "Sośnica"

KWK "SOŚNICA-MAKOSZOWY"
tel:(32) 272-56-59 lub (32) 717-86-59
fax:272-54-62 lub (32) 717-84-62
e-mail:zzgsosnica@o2.pl