Menu:

Świadczenia Statutowe

Dla uprawnionych członków związku
ZZG w Polsce przy KWK "SOŚNICA - MAKOSZOWY"
obowiązujące w roku 2009.


- odprawa emerytalna 300ZŁ
- urodzenie dziecka 200ZŁ
- zgon członka rodziny 100ZŁ
- zgon członka związku 200ZŁ
- paczka dla chorych 45ZŁ
(przebywających w szpitalu, po wypadku lub powyżej 30 dni chorobowego)
- dofinansowanie do koloni i obozów 60ZŁ
- zapomoga zwrotna / tzw. chwilówka / - max. do wysokości 300ZŁ
- zapomoga bezzwrotna / dla nowo wstępujących czł. związku 100ZŁ


PONADTO:


- doradztwo i ochrona prawna w zakresie przepisów prawa pracy i warunków BHP,
- porady prawne (nieodpłatne - comiesięczne dyżury prawnika),
- zapomogi losowe - w przypadku udokumentowanego wniosku,
- dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne (filmy, koncerty, występy),
- dofinansowanie do imprez sportowo-rekreacyjnych (turnieje, festyny, karczmy i biesiady, okolicznościowe spotkania integracyjne i inne),
- okazjonalny kufel "barbórkowy" i kalendarz - nieodpłatnie.